Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 355012

Dato: 11.04.2023

Denne bestemmelsen må IKKE innføres.