Høringssvar fra Arve W Hansen

Dato: 30.03.2023

Ser det er ønskelig med et totalitært og overvåkning samfunn fra deres side !!!

Noe jeg tviler sterkt på er ønskelig fra det norske folks side !!

Så stopp galskapen !!