Høringssvar fra Fred "Bunkers" Olsen

Dato: 06.02.2023

Sier NEI til videreføring av smittevernloven.

Dette bryter med grunnloven og Nuremberg koden.

Lockdown fungerer ikke, er helseskadelig og raserer økonomien.

Nylig studie fra International Journal of Environmental Research and public Healt viser at nedstengningen var 20 ganger mer dødelig enn Covid, og at effektiviteten av nedstengning IKKE kan støttes av bevis.

Dere,(Regjeringen), gir IKKE noe som helst helsefaglig begrunnelse for at den typen isolering og innskrenkelse av bevegelsesfriheten som den vil ha, vil ha noe som helst betydning for å hindre spredning av et virus i luftveiene.