Høringssvar fra Trond Midtgård

Dato: 27.02.2023

Jeg er sterkt uenig i at slike som disse midlertidige tiltakene som ble innført under Corona pandemien, skal kunne etableres som permanent løsning.
Slike tiltak er så alvorlig inngripende tiltak, at det må være noe som må godkjennes av Stortinget hver gang det skal benyttes.
Tiltak som ble gjennomført under Corona pandemien viste seg å være alt for inngripende og ødeleggende for privatpersoner og bedrifter, spesielt for bedrifter og ansatte innenfor SMB. Til alt overmål var ikke de innførte tiltakene særlig vurdert for ulemper og nytte. En slik ulempe/nytte analyse må kunne fremlegges før tiltak foreslås iverksatt, og et Storting vil dermed kunne gå inn å kreve en slik analyse før de godkjenner et kortvarig, midlertidig tiltak.
Kritiske røster til innføringen av tiltak under Coronapandemien, fikk rett i at tiltakene var mer til skade og var uforholdsmessige. Det som burde sikres var at slike røster fikk mulighet til å bli hørt, ved feks. innspill til Stortinget gjennom en åpen portal, før slike tiltak (forskriftshjemler o.l.) vil bli gjennomført.
Jeg ser at i enkelte tilfeller vil det være et behov for ekstraordinær rask respons på en uklar situasjon. Regjeringen bør derfor ha mulighet til å iverksette tiltak uten å gå til Stortinget, med en svært kort horisont på en slik handling, som feks. 3 - 5 dager. I løpet av denne tiden må regjeringen ha klart å etablere grundig analyse og legge det frem for Stortinget, i tillegg til at engasjerte borgere eller organisasjoner vil kunne legge frem sine analyser innenfor samme tidsperiode, til en Stortingsportal.