Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237616

Dato: 10.04.2023

Jeg er imot forslaget. Anbefalinger burde foretrekkes fremfor tvang. Jeg anbefaler at dere leser "Demokrati og rettsstat" ved Regjering.no. Der står det bla "Det liberale demokratiet bygger på en grunnleggende respekt for individuelle rettigheter og friheter." Det var til tider betydelig mangel på respekt for individuelle rettigheter og friheter under pandemien og det finnes økt risiko at det gjentar seg med dette forslaget.