Høringssvar fra Reidun Sanden

Dato: 08.02.2023

Jeg er helt i mot disse endringene i smittevernloven. De er i strid med grunnloven og menneskerettighetene!