Høringssvar fra Eivind hauge

Dato: 11.04.2023

Dette skal ikke gjenomføres. Vi er et fritt land uansett pandemi/epidimi.