Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412244

Dato: 09.02.2023

Jeg protesterer mot

endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)