Høringssvar fra Andreas Kjærstad

Dato: 10.04.2023

Stiller meg sterkt kritisk til lovendringene som foreslås. Mer ovenfra og ned styring av samfundet under en helseutfordring, er det siste vi trenger.