Høringssvar fra Tom-Egil Jørgensen

Dato: 28.03.2023

Jeg er STERKT i mot innskrenkninger av den individuelles rettigheter og sier derfor et klart NEI til dette forslaget!