Høringssvar fra Nina Helene Kastmo

Dato: 05.03.2023

Nei, jeg vil selvfølgelig ikke ha denne forskriftshjemmelen!