Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 389244

Dato: 11.04.2023

I Norge skal vi ha frihet og være sikret gjennom Grunnloven, Menneskerettighetene, Nürnbergkodeksen og Helsingforserklæringen.

Ingen har rett til å tukle med våre universelle rettigheter.

Vi skal IKKE ha noen forlenging av noen slags tvilsomme restriksjoner slik de vi er blitt påtvunget de siste årene.

Nei til å underlegge oss WHO som er et meget tvilsomt organ.

Nei til endringsforslaget. Nei til forlengelse.