Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218733

Dato: 09.04.2023

Jeg er imot dette forslaget.. Jeg skal bestemme over min egen kropp, ingen andre..