Høringssvar fra Gunn J Eilertsen

Dato: 11.04.2023

NEI til endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven!!!!!