Høringssvar fra Kristoffer Krøyserth

Dato: 11.04.2023

Jeg støtter ikke dette forslaget.