Høringssvar fra Jorlaug

Dato: 11.04.2023

De midlertidige forskriftshjemler om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten. Disse forskriftene utløper 1. juli 2023. Disse urimelige og udemokratiske forskriftene må ikke bli en permanent lov!