Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 283817

Dato: 11.04.2023

Forslaget til endringer i smittevernloven bør ikke vedtas

Dette forslaget bør ikke vedtas, det mangler legitimitet fordi det ikke baserer seg på empiri og undersøkelser, kun på påstått erfaring. Det er betimelig å spørre hva departementet mener de har erfart om måten Sverige håndterte pandemien på og hvordan departementet sammenligner erfaringen fra Norge med erfaringen fra Sverige. Overdødligheten i Sverige er normal, mens den her i landet er 10 – 20% høyere enn normalt og har vært det i mer enn ett år. Hva mener departementet det sier om tiltakene som har vært benyttet, erfaringsmessig?

Det er god grunn til å åpne ørene og virkelig høre på hva Tegnell sa: “Det vi gör i landet måste ha effekt!” Vi mener at det er god grunn til å stoppe dette forslaget, det er ikke tilstrekklig kjennskap til hverken skadevirkninger eller smitteverneffekt til å lovfeste tiltaket.