Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 693412

Dato: 27.02.2023

Dette er jeg sterkt uenig i. Dette fratar borgere av kongeriket Norge rettigheter til og kunne bevege seg fritt og ta egne valg ift sin kropp og sitt liv. Det bryter menneskerettigheterne og vil behandle vanlige lovlydige borgere som om de var kriminelle og fengslet i eget hjem eller andre steder om karanter benyttes av offentligheten og om det benyttes tvang til andre ting som en vaksine eller annet . Om dette vedtas minner det fryktelig på et (medisinsk ) diktatur og regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Politikere som foreslår Dette er ikke folkets tjenere , men folkets undertrykker. Det vil dere vel ikke være?