Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141300

Dato: 05.02.2023

Jeg er IMOT dette forsøket på tilrivelse av makt og innskrenking av enkeltindividers frihet.

Stopp denne gradvise tilnærmingen til et totalitært samfunn. Myndighetene skal ikke ha slik makt over befolkningen.

Det er nå på tide å stoppe denne galskapen.

Jeg samtykker IKKE!!!