Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331115

Dato: 08.02.2023

Nei, er helt i mot en hver form for tvang, isolasjon og frihetsberøvelse.