Høringssvar fra Maria Bruun

Dato: 11.04.2023

Jeg samtykker ikke.

Det er flere forhold i forslaget om ny § 4-3a i smittevernloven som er problematiske. Disse forholdene er forbundet med kunnskapsgrunnlaget som skal vise effekt og skadevirkninger av tiltaket, måten smittevernloven har blitt benyttet på av helsemyndighetene under covid-19 pandemien og måten departementet forsøker å begrunne nødvendigheten av denne endringen på.