Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 280043

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot de foreslåtte endringer, også fordi de strider mot Norges grunnlov.