Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 541175

Dato: 16.02.2023

Dette forslaget til endring i smittevernlova er i strid med grunnlova vår og med menneskerettane og må aldri bli vedtatt. Forslaget er forkasteleg og høyrer ikkje heime i ein demokratisk rettsstat.