Høringssvar fra Stine Røthing

Dato: 07.04.2023

Jeg er imot ny og permanent forskriftshjemmel. Jeg er også imot endring i helseberedskapsloven.

Hilsen Stine Røthing