Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 984199

Dato: 02.03.2023

Vi er og skal være suverene mennesker her på jorden, ikke høre til under et Eu som er korrupt, og full av galskap. Menneskene tilhører jorden og skal være fri!!!!

Ingen står over noen.

Tvang av alle slag er ikke aktuelt for norges befolkning.

Jeg aksepterer ikke !!!