Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 320046

Dato: 11.04.2023

Jeg stemmer I MOT høringen om endring av smittevernloven.

Da jeg mener dette strider i mot de demokratiske prinsippene i Norge, som også er grunnlaget og prinsippene i Norges grunnlov.