Høringssvar fra Kårstein Bjåstad

Dato: 28.03.2023

Mye forskning viser at karantene av usmittede ikke var effektivt, og ser derfor ikke dette forslaget som forsvarlig gitt friheten dette tar fra folk.