Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 347914

Dato: 11.04.2023

Nei til endring av smittevernloven .