Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146511

Dato: 10.03.2023

Nei til endring i smittevernloven!

Endring av smittevernloven strider mot menneskerettighetene, er grunnlovsstridig og dermed totalt uakseptabelt!