Høringssvar fra Lars Sætran

Dato: 28.02.2023

Jeg protesterer mot dette lovforslaget!