Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270548

Dato: 11.04.2023

Nei til denne endringen !

La tiltak styres av medisinsk kunnskap som er velprøvd gjennom generasjoner.