Høringssvar fra Grete

Dato: 11.04.2023

NEI til endring i smittevernloven.