Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120093

Dato: 03.03.2023

Jeg er imot dette forslaget,Og sier NEI til dette..