Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180636

Dato: 29.03.2023

Jeg er sterkt imot at smittevernforskriften gjøres permanent. Den skal opphøre 1. juli 2023.

Norge er ikke i behov av flere nedstenginger, mer isolasjon eller karantener.

Det folket trenger nå er opprydding, erstatning og å få leve livene sine uten denne direkte og drakoniske måten å undertrykke folket på.

Pådriverne for dette skal holdes til ansvar for å ha påført befolkningen uopprettelige skader og lidelser.

Nå må det være slutt på å holde folket som gisler under påberopelse av smitteverntiltak som kun skaper negative konsekvenser.

Det er på HØY tid at må det være slutt på isolasjon, karantene, fryktspredning og smitteverntiltak som ikke har noen bevist positiv helseeffekt.

Nei til å gjøre denne forskriften permanent - denne må opphøre og aldri innføres igjen!