Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172944

Dato: 28.03.2023

Jeg synes at dette lov forslaget er et skamfullt forsøk på å innføre en ny og permanent forskriftshjemmel som vil gjøre det mulig å igjen isolere befolkningen, sette i karantene og begrense bevegelsesfriheten, dvs. med andre ord, å innføre en helsediktatur.

Dette er grunnlovstridig, meneskerettighetsstridig og åpner veien til totalitarisme !

Det er et absolut skam at politikere i Norge kan finne på å tenke på noe sånt, spesielt etter at det har blitt bevist at karantenen fungerer ikke, men istedet ødellegger mye mer, mtp både økonomi og helse.

Norge er ikke Stalins Sovietunion, for å forby folkens bevelgelse, eller Hitlers tredje reich, for å påby medisinsk behandling - eller minst sånn fortsetter vi å håpe !

Derfor sier jeg absolut NEI til dette forslaget !