Høringssvar fra Ann Elin Helgøy

Dato: 01.04.2023

Vil ikke ha forlengelse av smitteversloven