Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142348

Dato: 09.03.2023

Det er ingen grunn til å overgi overstyrende makt til en organisasjon som WHO. WHO har gjort en rekke feilvurderinger under pandemien. Avgjørelser som selv FHI har sagt var unødvendige. Det er en kjent sak hvordan det har påvirket alle mennesker på negativ måte, globalt. Mennesker har rett til å bestemme over egen kropp og rett til å bevege seg fritt. Jeg har tro på at folk selv klarer å finne egne veier på å beskytte seg og andre. Regjeringen har gjort så mange alvorlige avgjørelder og feil ovenfor egen befolkning at jeg har tvil om evner til å ta gode beslutninger. Derfor skal man la høringsforslaget gå. Norges befolkning skal ha råderett over seg selv og det som angår egen kropp. Forslaget er grovt menneskerettstridig. Å frarøve mennesker frihet er i strid med menneskerettighetene. Det ser ut som regjeringen ikke tar hensyn til menneskerettigheter over hodet. Personlig kommer jeg til å følge nøye med hvordan menneskerettighetene blir fulgt av regjeringen for all fremtid.