Høringssvar fra Thor-Morten Tandberg

Dato: 29.03.2023

Nei!

Nå har vel allerede smittevernloven for lengst vist seg å være en stor feil, og det største og mest uforsvarlige svik regjeringen har gjort mot det norske folk. Den kan ikke sees som noe annet enn en snikinnføring av diktatur!

Smittevernloven har kostet det norske folk mange liv. Liv som ville vært spart om det hele ble forbigått i stillhet uten å på noen måte forholde seg til Coronaviruset annerledes enn vi alltid har forholdt oss til virus!

Og. Regjeringen er ikke ment som en instans underordnet store globale krefter, men en instans for og av det norske folk. Vi kan ikke lenger ha en regjering, eller politikere som setter egene mål framfor folkets. Regjeringen er på tynn is nå.
Bruken av propaganda villeder folket, og gjør således alle regjeringens valg for folket ugyldige.
Det eneste riktige framover vil være å innføre de lover og regler som var gjeldende før smitteverndiktaturet ble innført.
Regjeringen burde skamme seg som gjør dette mot sitt eget folk, med folkets penger.
Vi har allerede mistet tusener av oss i regjeringens påtvungne tiltak.
Nå må galskapen slutte!