Høringssvar fra Turid Kaarby

Dato: 14.02.2023

Det er nå reist berettiget tvil om hvorvidt tiltakene som ble gjennomført i forbindelse med Covid19 var nødvendige og tjenlige. Det er ikke foretatt grundige undersøkelser for å fastslå at de ikke påførte skade på personer, institusjoner eller samfunnet som helhet. Det er fortsatt altfor mange stemmer vi ikke har hørt, stemmer som kunne tilført ny kunnskap men som ikke har turt ytre seg i det debattklimaet som har hersket. Det er derfor i beste fall altfor tidlig å lovfeste muligheten for å innføre lignende tiltak.