Høringssvar fra Geir Hugo Ravn

Dato: 11.04.2023

Jeg er helt uenig i denne forslaget til endringen i smittevernloven. Forslaget må snarest trekkes tilbake.