Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153717

Dato: 17.03.2023

Dette er helt absurd og smittevernloven bør absolutt ikke endres. Den går i strid med grunnloven. Vi skal beholde våre grunnverdige rettigheter og egen frihet. Alt som går imot dette er helt absurd å i det hele tatt foreslå..