Høringssvar fra Evelyn Fredriksen

Dato: 11.04.2023

Jeg er helt i mot denne nye smittevernloven. Den strider mot Grunnloven og er diktatorisk!

Så NEI til ny smittevernlov!