Høringssvar fra Arnt Iver Rysjedal.

Dato: 11.04.2023

Forslaget til endringer i smittevernloven bør ikke vedtas

Dette forslaget bør ikke vedtas, det mangler legitimitet fordi det ikke baserer seg på empiri og undersøkelser, kun på påstått erfaring.