Høringssvar fra Tove Helgesen

Dato: 06.02.2023

Dette strider både mot grunnloven og menneskerettigheter. NÅ ER DET NOK !!