Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 257452

Dato: 10.04.2023

Begrunnelsen for å gjøre de nevnte tiltakene permanent er for vagt begrunnet. I tillegg er begrepet "allmenfarlig sykdom" et uklart begrep. Muligheten for å gjøre forskrift om isolering, smitteksrantene og begrensninger i bevegelsesfrihet permanent bør ikke gjennomføres. Demokratiske prinsipper vil i så fall settes klart til side noe Norges befolkning ikke er tjent med.