Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 240654

Dato: 10.04.2023

Høringssvar.

NEI til å avgi selvstendighet til WHO !

NEI til å forandre Grunnloven !

Gi oss lovene tilbake slik de var før pandemien, slik dere lovte oss !

Jeg viser til åpent brev fra advokat Jørgen Heier ,sendt til samtlige stortingsrepresentanter (og også som høringssvar fra ham ).

Ta det til etterretning , og stopp denne galskapen .

Dette er en sak jeg går ut I gatene for.

Arbeiderpartiet står avkledd og uten tillit hvis dette gjennomføres. Siste spiker I kista ? Hvem har gitt vår helseminister rett til å uttale seg som hun gjorde sist gang I Who ? Ikke Stortinget , ikke det norske folk ! Hva salgs demokrati er dette - en skremmende ,servil, kunnskapsløs forestilling !

Nå har Who forandret reglene sine underveis , I stillhet. Har dere overhodet satt dere inn I hva dere vil si ja til på vegne av alle nordmenn ?

Jeg er redd. Bevis at dere er vår tillit verdig .

Hilsen bestemor , sykepleier og velger.

P S : Hva sier det om Who at en mann som Bill Gates er gitt stemmerett på lik linje med en nasjon , en mann med sterke eierinteresser I Big Pharma og ikke demokratisk valgt.