Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 220413

Dato: 09.04.2023

Jeg krever, på vegne av landets innbyggere, inkludert de som ikke kan snakker for seg, de eldre og barn at den menneskefiendtlige smittevernloven og den menneskefiendtlige helseberedskapsloven må kanselleres, og at øvrige menneskefiendtlige tiltak som styrer veien mot et menneskefiendtlig totalitært og autoritært "helse"diktatur reverseres omgående!.