Høringssvar fra Kari Øverås

Dato: 11.04.2023

Nei, til forslaget om ny smittevernlov og begrensning av bevegelsesfrihet.