Høringssvar fra Hanne Kristin Hansen

Dato: 09.04.2023

Eg sier nei til endring av smittevernloven.

Den eksisterende smittevernloven gir allerede i dag hjemmel og vilkår for konkret begrunnede enkeltvedtak om tvang overfor den som er smittet med en allmenfarlig smittsom sykdom. Så hvorfor endre den?

Sånt eg forstår det e ein av årsakene til at byråkratene ønske endring at den eksisterande bestemmelsen kreve rapportering til Stortinget og at Stortinget følge opp med kontroll.. Altså noe som tar tid, men det e et hensyn som ikkje bør lyttast til.

Eg meine det e all grunn til å opprettholde dagens løsning med samspillet mellom henholdsvis den utøvende og lovgivende makt som den eksisterende smittevernloven legger opp til.

Stortinget har allerede gitt helsebyråkratene betydelig spillerom de siste årene. Grensen må imidlertid settes ved lovgivning om frihetsberøvelse!

Det er på tide at folket utøver den lovgivende makt gjennom Stortinget over smittevernstaten og ikke omvendt.

Hvorfor endre noe som fungere i et demokrati. Er det fordi me til nerme oss et teknokrati.