Høringssvar fra Mariann Mjelstad

Dato: 29.03.2023

Jeg stemmer mot dette, som ansees å være et steg nærmere tyrani. Politikere, husk at dere er her for å tjene folket.